Flådestyring i erhvervslivet

Hvad er flådestyring?
På engelsk hedder flådestyring ”fleet management”, og som det måske fremgår af ordet, er der tale om et begreb for at styre sin ”flåde” – i det her tilfælde dækker ordet ”flåde” om mere end bare et antal skibe eller både. Det dækker over ”flåder” af biler, lastbiler og andre fartøjer. At styre sin flåde er noget, som man sandsynligvis gerne vil, hvis man har en sådan – hvis man er erhvervsdrivende og har et antal firmabiler, som man gerne vil vide noget mere om. Et flådestyringssystem er noget, man bruger for at spare penge og tid – og selvom man måske kan tænke, at det må være begrænset, hvor meget man kan spare ved at installere et eller andet system, så skal man altså ikke undervurdere dette system. Med et flådestyringssystem kan man kontrollere langt mere, end man umiddelbart kan forestille sig.
I praksis er der tale om et system, der består af flere komponenter: En GPS-boks og computer, der bliver installeret i den firmabil eller lastbil, som man gerne vil have et overblik over, samt et computersystem, der skal installeres hos den ansvarlige i firmaet. Computerprogrammet er man dog ikke totalt afhængig af – til de fleste systemer hører nemlig også en online adgang via internettet, så man ikke behøver at befinde sig på kontoret for at tjekke sin flåde. Der indgår desuden mere end bare et landkort med farvede prikker på – der indgår komplekse programmer, der kan beregne alle mulige nyttige ting i forbindelse med flådestyring. Desuden også SMS- og e-mail-notifikationer, som man kan vælge at gøre brug af i forskellige sammenhænge.

Fordelene ved flådestyring for håndværkere

Et erhverv, som ikke nødvendigvis er så stort som fragtfirmaer og skibe, men som har særdeles god brug af flådestyring, er de forskellige håndværksmæssige erhverv. En tømrer- eller murermester kan vinde meget og spare både tid og penge på at installere et flådestyringssystem i sine firmabiler. Først og fremmest kan dette bruges til at danne sig et overblik over sine arbejdende håndværkeres placeringer – hvem befinder sig tættest på, når en kunde ringer med et akut behov? Ved at kunne åbne kortet på computeren og få et fuldt overblik, sparer mester tid på at ringe rundt til sine håndværkere for at høre, hvor de befinder – i stedet kan han nøjes med at ringe til de, der befinder sig tættest på kunden.

Men til systemet hører endnu mere – ting som fartovervågning, geografisk overvågning, kørselsregnskab, førerprofil og meget mere er noget af det, man som ansvarlig kan få, hvis man vælger at installere flådestyring i sit firma. I dag er de fleste systemer så udviklede, at man kan udnytte potentialet i denne styring fuldt ud. Med fartovervågning kan man sikre sig, at alle ens ansatte overholder fartgrænserne, mens de repræsenterer deres firma i trafikken – det giver ikke noget godt indtryk, hvis ens ansatte kører for hurtigt eller over for rødt blandt andre mennesker; det er negativ reklame. Hvis en chauffør overskrider en fartgrænse, kan systemet sende en ansvarlig på kontoret en notifikation på SMS eller e-mail, så man med det samme kan skride ind over for problemet.

Med geografisk overvågning kan den ansvarlige angive et område på et satellitkort, som bilen gerne skal befinde sig inden for – og hvis ens ansatte bevæger sig uden for dette område (her har I måske ingen kunder, så hvad laver han derude?), kan man også modtage en SMS eller mail, der fortæller dette. Med muligheden for geografisk overvågning kommer selvfølgelig en kortlægning af førerens ruter – kører dine ansatte en omvej ud til kunderne? Ikke længere – for du kan se det på kortet, hvis de gør. Ved at spare den slags overflødige kilometer i regnskabet, sparer du ikke kun benzinpenge, men også slid på bilen. Unødigt slid på jeres firmabiler koster i værditab og hurtigere forældelse, hvilket, når man ser på regnskabet i et større perspektiv, faktisk bliver til mange penge i det lange løb.

Når alt dette i forvejen er blevet kortlagt, er det tydeligt at se, at et kørselsregnskab hurtigt er lavet, når man har flådestyring installeret i sine biler. Hvem har kørt mest, længst og slidt mest på bilerne? Der bliver lavet profiler over alle de ansatte, der bruger bilerne, så man får et overblik over, hvem der kører hvordan. Hvis der er nogle, der tager mange ”smutveje” på vej til kunderne, kan man på en helt ny måde gøre noget ved problemet, da det nu er beviseligt, hvem, der kører dårligt og slider unødigt på firmabilen. Der er desuden også mulighed for tidsmæssig overvågning af bilerne, således at en ansvarlig bliver notificeret, når en bil bliver tændt uden for arbejdstiden – på en måde kan man undgå, at ansatte bruger firmabilerne til private formål.

Og som om flådestyring ikke i forvejen byder på rigeligt med pengebesparende funktioner, er der mere endnu at hente: Fjernstyring af ens enheder. Hvis en alarm går i gang, som fortæller at en bil bliver brugt på et mistænksomt tidspunkt, og man kontakter den ansatte, der normalt bruger bilen, men han ikke befinder sig i bilen, kan man hurtigt få den tanke, at der er tale om et tyveri. Men med flådestyringssystemet kan dette stoppes hurtigt og effektivt, for oven i en i forvejen bred og alsidig pakke med muligheder, kan man altså fjernstyre sin bil og ved et tryk på en knap få den til at bremse, låse dørene eller rulle vinduerne op.

Alt i alt er flådestyring et GPS-tracker system, der byder på et hav muligheder og fordele for både små som store virksomheder – det er et system til at spare penge og undgå at bruge sure midler på unødige udgifter. Det er med til at sikre et mere harmonisk arbejdsmiljø, hvor man ikke behøver at være bange for, at nogen forsøger at snyde med sin firmabil. Det koster en del penge at investere i et systemet, men disse penge er som regel indtjent efter første løbeår – derfra er der kun mærkbare besparelser tilbage.