Tag stilling til fri abort

Har du en holdning til fri abort? Du kan læse om problematikken forbundet med fri abort online. En dansk  forening oplyser om de nuværende regler for fri abort. De oplyser også om potentielle farer i forbindelse med fri abort. Du kan kontakte dem for en god samtale om fri abort – de lader dig ytre din holdning til fri abort og hjælper dig til en nuanceret viden om alle problematikker på området fri abort.